Trường Đại học Khánh Hòa Công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

Rate this post

Ngày 18/4, Trường Đại học Khánh Hòa đã công bố tuyển sinh 580 chỉ tiêu đại học chính quy, 145 chỉ tiêu cao đẳng sư phạm năm 2018.

Cụ thể như sau:

– Đại học chính quy (580 chỉ tiêu), gồm: Sư phạm Toán học: 20 chỉ tiêu; Sư phạm Văn học: 20 chỉ tiêu; Sư phạm Vật lý (Vật lý – Hóa học): 20 chỉ tiêu; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 240 chỉ tiêu; Việt Nam học (hướng dẫn du lịch): 60 chỉ tiêu; Việt Nam học (văn hóa du lịch): 60 chỉ tiêu; Hóa học (Hóa phân tích): 40 chỉ tiêu; Sinh học ứng dụng: 40 chỉ tiêu và Ngôn ngữ Anh: 80 chỉ tiêu.

– Cao đẳng sư phạm (145 chỉ tiêu), gồm: Các ngành Sư phạm Tiếng Anh (tiểu học), Sư phạm Toán học (Toán – Tin học), Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – GDCD), Sư phạm Hóa học (Hóa học – Sinh học), Sư phạm Sinh học (Sinh học – Hóa học), mỗi ngành tuyển 20 chỉ tiêu; riêng ngành Giáo dục Tiểu học tuyển 45 chỉ tiêu.

– Các ngành cao đẳng ngoài Sư phạm (610 chỉ tiêu), gồm: Việt Nam học (hướng dẫn du lịch): 60 chỉ tiêu; Quản trị kinh doanh (khách sạn – Nhà hàng): 100 chỉ tiêu; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 60 chỉ tiêu; Quản lý văn hóa: 40 chỉ tiêu; Công tác xã hội: 40 chỉ tiêu; Thanh nhạc: 20 chỉ tiêu; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: 10 chỉ tiêu; biểu diễn nhạc cụ phương Tây: 10 chỉ tiêu; Đồ họa: 20 chỉ tiêu; Diễn viên múa: 20 chỉ tiêu; Tiếng Anh: 40 chỉ tiêu; Tiếng Pháp (Pháp – Anh): 30 chỉ tiêu; Tiếng Trung Quốc (Trung – Anh): 40 chỉ tiêu; Quản trị văn phòng (Văn thư – lưu trữ): 40 chỉ tiêu; Khoa học thư viện (Thông tin – Thư viện): 40 chỉ tiêu và Công nghệ thông tin (Quản trị mạng và truyền thông): 40 chỉ tiêu.

Trường Đại học Khánh Hòa cho biết các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa; các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

Các ngành bậc đại học và cao đẳng sư phạm: Xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Trong khi đó, các ngành bậc cao đẳng ngoài sư phạm xét tuyển theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *